You have no items in your shopping cart.

Subtotal: ฿0.00
Jan 01
Posted By suksawatpaint

 

วงจรสี

สีขึ้นที่ 1 
Primary ประกอบด้วยสี แดง เหลือง และสีน้ำเงิน ซึ่งเมื่อนำแม่สีทั้ง 3 มาผสมกันในอัตราส่วนต่าง ๆ ก็จะเกิดสีขึ้นมามากมาย ซึ่งประโยชน์ จากการที่เรานำสีมาผสมกันทำให้เรา สามารถสีต่าง ๆ มา ใช้ได้ตามพอใจ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่งดงาม ตามความพอใจขอผู้สร้าง สีที่เกิดจากการนำเอาแม่สีมาผสมกัน เกิดสีใหม่เมื่อนำมาจัดการเรียงอย่างเป็นระบบ รวมเรียกว่าวงจรสี

สีขั้นที่ 2
เกิดจากการนำเอาสีขั้นที่ 1 มาผสมในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน ประกอบด้วยสีเขียว ส้ม ม่วง

สีขั้นที่ 3
เกิดจากการนำเอาสีขั้นที่ 2 ผสมกับสีขั้นต้นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้สีแตกต่างออกไป ได้แก่ สีเหลืองแกมเขียว น้ำเงินแกมม่วง แดงแกมม่วง แดงแกมส้ม สีเหลืองแกมส้ม และสีน้ำเงินแกมเขียวระบบสี

     ระบบสีแบบ CMYK (CYAN,MAGENT,YELLOW,KEY)ระบบสีแบบCMYK เป็นระบบที่นิยมใช้กันในเรื่องของการพิมพ์ การนำหมึกสีทั้ง 4 สีในระบบ CMYK มาผสมกัน จะทำให้เกิดสีได้หลากหลาย เพื่อนำมาใช้ในการพิมพ์ภาพต่าง ๆ ภ้าคุฯลองสังเกตดี ๆ หรือลองใช้แว่นขยายส่งไปที่ภาพที่พิมพ์ด้วยระบบ CMYK จะเห็นเม็ดสีเล็ก ๆ ทั้ง 4 อยู๋เต็มไปหมด ในส่วนของการใช้งานนั้น ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าระบบ CMYK จะใช้สำหรับงานที่ออกแบบมาเพื่อ Print out เช่นงานโปสเตอร์ และงานพิมพ์ต่าง ๆ

     ระบบสีแบบ RGB คือ สีที่แสดงในระบบ นั้นอธิบายสั้น ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ คือ สีที่ใช้บนจอ ของคอมพิวเตอร์นั้นเอง โดยหลักการของระบบสี คือ แดงสีแดง เขียว และฟ้า ทำการผสมกันในอัตราส่วนที่แตกต่างจนเกิดเป็นสีต่าง ๆ ให้เรามองเห็นส่วนในด้านของการใช้งานนั้น ระบบสีแบบ RGB เราจะใช้สำหรับภาพการฟฟิกที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์แสดงผลในรูปแบบจอมอริเตอร์ เช่นภาพตาม website ต่าง ๆ ฯลฯ


หลักการเลือกสี

1.Monochromatic คือการใช้สีเดียว เพื่อสร้างความแตกต่าง ด้วยระดับความมืด สหว่าของสี (โมโนโทน)

2.Triads คือการใช้สีตามสีที่อยู่ตัดกันใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความแตกต่างของสี อย่างชัดเจน ลดระดับของความเข้นได้

3.Analogous การใช้สีตรงข้ามกัน สามารถช่วยเน้นความโดดเด่นได้ดี การใช้สีดำ หรือเทา เพื่อลดความรุนแรงของสี นอกจากนั้นการใช้สี 2 สีที่แตกต่างกันมาก จะทำให้มีความสำคัญเท่ากันดังนั้นจึงควรลดความเข้มของสีหนึ่งลง

4.Split - Complements การใช้สีผสม เป็นผสมผสานระหว่างสีโทนร้อนและเย็น โดยเริ่มจากการเลือกสีใดสีหนึ่งมาจับคู่กับอีก 2 สีในโทนสีตรงข้ามกัน

Jan 01
Posted By suksawatpaint

1. ควรจัดเก็บสีไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้า ซึ่งอาจทำให้สีเสียได้ หากคุณยังทาสีไม่เสร็จและต้องการจัดเก็บกระป๋องสีที่มีสีเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้น ให้เปิดฝากระป๋องและใช้ฟิล์มยืดห่ออาหารมาคลุมไว้ที่ด้านบนแล้วปิดฝาทับอีกครั้ง ติดชื่อผู้ผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อสีหรือรหัสสี และวันที่ใช้งานล่าสุดไว้ที่ฝากระป๋อง

2. หากมีสีเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งกระป๋อง ควรเทสีที่เหลือลงในภาชนะบรรจุที่เล็กลงและมีฝาปิดแน่น เช่น ขวดแยมที่ล้างทำความสะอาดดีแล้ว จากนั้นอย่าลืมติดรายละเอียดไว้บนฝากระป๋องเช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ด้านบน

 

3.ควรจัดเก็บสีไว้ในระดับอุณหภูมิที่คงที่ อย่าให้ถูกแสงแดดและไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัด หากจัดเก็บไว้ในโรงรถหรือสถานที่ที่มีหลังคาก็จะยิ่งดี หรือเก็บไว้ในตู้เก็บของภายในบ้านซึ่งไม่ถูกแดดส่องก็ได้หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับระดับอุณหภูมิภายนอกบ้าน

Jan 01
Posted By suksawatpaint

1. สีน้ำอะครีลิค หรือ สีน้ำพลาสติก เป็นสีที่ใช้ทาผนังปูนหรือ คอนกรีต ผ้าเพดาน ที่ทั้งประเภทที่ใช้ทาภายนอก และทาภายใน โดยสีสำหรับทาภายนอกจะมีราคาสูงกว่าสีทาภายใน แต่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า

2. สีน้ำมัน เป็นสีที่ใช้สำหรับทาเหล็ก และไม้

3. สีย้อมไม้ เป็นสีที่ใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ ทำให้เนื้อไม้มีสีที่เราต้องการ

4. สีเคลือบไม้ เป็นสีที่ใช้ทาพวกไม้ต่างๆ ให้เห็นลายธรรมชาติของไม้ เช่น พวกแลคเกอร์ เชลแล็ก เป็นพวกรักษาเนื้ือไม้

5. สีกันสนิม เป็นสีที่ใช้ทาเหล็ก จะทารองพื้นเพื่อกันสนิมก่อนทาสีจริง

6. สีรองพื้นผิวปูนใหม่หรือ ผิวปูนใหม่ หรือผิวปูนเก่า เป็นสีที่ใช้สำหรับเตรียมพื้นผิว ลดความเป็นกรด หรือด่างของผิวปูน ทำให้การยึดเกาะเมื่อทำการทาสีจริง หรือสีทับหน้าดียิ่งขึ้น


ส่วนประกอบของสีทาบ้าน
โดยทั่วไปจะประกอบด้วย
     1. สารยึดเกาะหรือ อะครีลิค ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของสี
     2. ผงสี ซึ่งจะทำให้เกิดความสวยงาม
     3. ตัวทำละลาย ซึ่งจะเป็นตัวทำละลายทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน
     4. สารปรุงแต่งต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพสี เช่น สารกันบูด สารกันเชื้อรา


เกรด หรือคุณภาพของสีทาบ้าน
โดยทั่วไปจะแบ่งเกรด หรือคุณภาพของสีดังต่อไปนี้

     เกรด A เป็นสีที่มีอะครีลิค 100% ส่วนใหญ่จะนำเข้าจากทางยุโรป การรับประกันจะอยู่ประมาณ 5-10 ปี มักใช้ทาภายนอก โดยเฉพาะอาคารสูง หรือบ้านที่มีราคาแพง

     เกรด B เป็นสีที่มีอะครีลิค 100% ส่วนใหญ่จะนำเข้าจากทางแถบเอเซีย การรับประกันะอยู่ประมาณ 3 -5 ปี มักใช้ทาภายนอก หรือ ภายใน

     เกรด C เป็นสีที่การผสมสารปรุงแต่ง 30% และมีอะครีลิค  70%  การรับประกันจะอยูที่ประมาณ 1 – 2 ปี มักใช้ทั้งทาภายนอก และภายใน

     เกรด D จะเป็นสีที่มีการผสมสารปรุงแต่งมากกว่า 30%


สีทาบ้านหรือสีอะคริลิก เป็นผลิตภัณฑ์สีสำหรับทาบ้านทาอาคารที่จำเป็นสำหรับบ้านที่สร้างใหม่หรือทาสีบ้านเก่า เพื่อให้บ้านมีความสวยงาม และรักษาพื้นผิวจากลม ความชื้น แสง และสภาวะแวดล้อมต่างๆ

ชนิดของสีในงานก่อสร้าง

1. สีสีน้ำมันหรือสีเคลือบเงา เป็นสีที่ใช้ตัวทำละลายเป็นส่วนผสมหรือทำให้เจือจาง เช่น ทินเนอร์ นิยมใช้ทาเคลือบงานไม้ งานโลหะ เพื่อทำให้พื้นผิวมีความสวยงาม มีความเงางาม และรักษาสภาพพื้นผิวให้คงทน

2. สีพลาสติกหรือสีอะคริลิก สีชนิดนี้มักใช้น้ำเป็นตัวทำละลายหรือส่วนผสมเพื่อใช้เกิดการเจือจางก่อนใช้งาน ใช้สำหรับทาเคลือบพื้นปูน พื้นคอนกรีต รวมถึงกระเบื้อง เพื่อให้เกิดสีสวยงาม และรักษาสภาพพื้นผิว

ชนิดผลิตภัณฑ์สีทาบ้าน 
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. สีทาภายนอก 
เป็นสีจริงสำหรับทาทับส่วนผนังที่อยู่ภายนอกบ้านหลังทาสีรองพื้นแล้วเพื่อให้เกิดสีตามโทนสีที่ต้องการ สีภายนอกจึงต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 ทนต่อสภาพอากาศ ความร้อนแสงแดด แรงลม ความชื้น และภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ดี ด้วยโมเลกุลสีที่มีขนาดเล็ก สามารถยึดเกาะพื้นผิวผนังได้ดี
1.2 ปกปิดรอยแตกร้าว รอยแตกลอยงา ด้วยโมเลกุลสีที่มีความยืดหยุ่น สามารถหดกลับตามสภาพโครงสร้าง และจากความร้อนได้ดี
1.3 ป้องกันน้ำซึมผ่าน ป้องกันพื้นผิวซีเมนต์ และเหล็กจากน้ำฝน และความชื้นได้ดี
1.4 เนื้อสีลื่น เป็นเงา ไม่จับฝุ่นง่าย
1.5 ขัดหรือทำความสะอาดรอยเลอะหรือความสกปรกออกได้ง่าย โดยไม่ทำลายเนื้อสีให้เสียหาย
1.6 ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำได้ดีด้วยสารเติมแต่งหากสัมผัสกับน้ำฝนหรือความชื้น
1.7 ทนต่อสภาพความร้อน รังสี เนื้อสีไม่ลุดลอกหรือซีดจางง่าย

2. สีทาภายใน
เป็นสีจริงสำหรับทาทับส่วนผนังที่อยู่ภายในบ้านหลังทาสีรองพื้นแล้วเพื่อให้เกิดสีตามโทนสีที่ต้องการ สีทาภายในจึงต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เนื้อสีมีความละเอียดเป็นเงางาม
2.2 เนื้อสีเป็นเงา สามารถเช็ดทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน รอยด่างดำได้ง่าย และทนต่อแรงถูขัด
2.3 ป้องกันเชื้อรา แบคทีเรีย และคราบหมองคล้ำที่เกิดจากเชื้อรา
2.4 ปราศจากกลิ่นฉุน กลิ่นสารระเหยที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อาศัยหรือทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์3. สีทารองพื้น
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ทารองพื้นในงานปูนที่ฉาบเสร็จก่อนที่จะใช้ยาจริงทั้งสีทาภายนอกหรือสีทาภายในทาทับให้เกิดสีตามโทนสีที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์นี้เหมือนกับสีทาภายนอก และสีทาภายใน แต่ต่างที่ชนิดของกาว และส่วนผสมที่มากกว่า ซึ่งจะมีลักษณะทนต่อสภาพความเป็นด่างได้ดีเนื่องจากเป็นส่วนที่สัมผัสกับปูน นอกจากนั้นควรมีคุณสมบัติเหมือนกับสีทาภายในหรือภายนอกในบางประการ สีชนิดนี้มักใช้สไตรีนผสมกับอะคริลิก


ส่วนผสมของสีทาบ้าน

1. ผงสี 
เป็นส่วนผสมที่ทำให้เกิดสีปิดบังสีพื้นผิวเดิม มักใช้ผงสีที่เป็นสารอินทรีย์ เช่น โมโนอะโซ พิกเม้นท์ (monoazo pigment) และส่วนผสมที่เป็นอนินทรีย์ เช่น ไททาเนียมไดออกไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น

2. สารยึดหรือสารเคลือบ
เป็นสารสำคัญในการทำหน้าที่ยึดประสานผงสีหรือสารให้สีเข้ากับสารยึดเพื่อยึดเกาะให้ติดกับพื้นผิว และทำหน้าที่เคลือบพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ สารยึดที่เป็นองค์ประกอบหลักจะกระจายในรูปของอิมัลชันมีลักษณะสีขาวขุ่นคล้ายกาวหากยังไม่ได้ผสมกับผงสี เมื่อผสมกับผงสีจะให้เนื้อสีตามผงสี สารยึดเกาะนี้ที่นิยม คือ อะคริลิก ลักษณะที่ดีของสารยึดเกาะ ได้แก่
2.1 สามารถแห้งตัวได้เร็ว
2.2 มีความยืดหยุ่น เหนียว ไม่เปราะง่ายเมื่อแห้งตัว
2.3 ทนต่อสภาพความเป็นกรด แสงแดด ความชื้น และสภาพแวดล้อมด้านอื่นๆ

3. ตัวทำละลาย
เป็นสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวละลาย และเจือจางสารยึด และผงสี ถือเป็นส่วนประกอบที่มากที่สุด เพื่อให้มีความหนืดที่เหมาะสมต่อการใช้งาน เช่น น้ำ

4. สารเติมแต่ง 
เป็นสารที่ใช้ผสมในสีทาบ้าน โดยใช้เติมเพียงเล็กน้อย เพื่อให้สีทาบ้านมีคุณสมบัติในด้านต่างๆเพิ่มขึ้น เช่น ป้องกันการเกิดฟองของสี ป้องกันการบูดเน่าของสี เพิ่มการกระจายตัวของสี เพิ่มแรงยึดเกาะพื้นผิวให้ทนนาน เพิ่มความเรียบเนียน เพิ่มความมันเงา ช่วยป้องกันแสงแดด ป้องกันความชื้น ป้องกันเชื้อรา เป็นต้น


สารที่ใช้เติมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเหล่านี้ บางชนิดมักมีโลหะหนักเป็นส่วนผสม ซึ่งปัจจุบันอาจเลิกใช้หรือบางชนิดยังมีอยู่ในองค์ประกอบอยู่ เช่น ปรอท และตะกั่ว โดย มอก. ประกาศกำหนดให้มีปริมาณปรอทเป็นส่วนประกอบไม่เกินร้อยละ 0.05 ตะกั่วไม่เกินร้อยละ 0.06

ผลิตภัณฑ์ และการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่มีจำหน่ายในปัจจุบันถือว่ามีความหลากหลายทั้งยี่ห้อผู้ผลิต สูตรของสี เฉดสีหรือโทนสี ซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกสีได้ตามความต้องการ ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลายบริษัท ได้แก่
1. สีทาบ้าน TOA
2. สีทาบ้านดูลักซ์
3. สีทาบ้านนิปปอนเพนต์
4. สีทาบ้านซุปเปอร์ชิลด์
5. สีทาบ้านเบเยอร์

การใช้งานจะต้องทาสีรองพื้น 1-2 รอบก่อนจึงใช้สีแท้หรือสีทาบ้านทาทับ ซึ่งอาจทาเพียงรอบเดียวก็ทำให้สีขึ้นหรือสีชัดเจนได้หรือหากเป็นเฉดสีอ่อนอาจต้องทาทับรอบสองก็ได้

ชนิดผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์สีทาบ้านที่มีจำหน่ายจะแบ่งออกเป็นเฉดสีต่างๆให้เลือกมากมาย ซึ่งมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ คือ

 

1. สีทาบ้านชนิดบรรจุถัง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีทาบ้านสำเร็จรูปบรรจุในถังบรรจุขนาดต่างๆ ที่มีเฉดสีเป็นแผ่นพับหรือโบชัวให้เลือก แต่เฉดสีที่ผลิตออกมามีจำนวนจำกัดอาจไม่ตรงตามความต้องการทั้งหมด

2. สีทาบ้านจากเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์
เป็นรูปแบบการจำหน่ายสีที่ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีได้ตามต้องการ ซึ่งทางผู้ขายสามารถผลิตสีออกมาให้แก่ลูกค้าด้วยเครื่องผสมสีได้ในขณะนั้นทันที

ที่มา : ข้อมูลจาก Rasa Property Development

Jan 01
Posted By suksawatpaint

คนเกิดวันอาทิตย์

สีแดงก่ำหรือสีแดงเลือดหมู เสริมสง่าราศี มากด้วยบุญญาบารมี มีอำนาจวาสนา คนนอบน้อมยำเกรง
สีดำ เสริมความน่าเคารพนับถือ เสริมดวงเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การเงิน
สีขาว สีครีม เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
สีม่วงเปลือกมังคุด เสริมดวงด้านศรัทธา ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และดวงเรื่องการเงิน
สีเขียว เสริมดวงให้คนรักเมตตา อุปถัมภ์ค้ำชู ช่วยเหลือทำให้สะดวกราบรื่นในเรื่องต่างๆ
สีบรอนซ์ สีเทา สีทอง เสริมดวงเรื่องเมตตามหานิยม เสริมเสน่ห์ การสนับสนุนเกื้อกูล
สีฟ้า สีน้ำเงิน ไม่ควรใช้นี้ เพราะเป็นกาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

คนเกิดวันจันทร์


สีส้ม สีเหลืองแก่ เสริมดวงเรื่องการเงิน ความมั่นคง ทุนทรัพย์ ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้แก่ตนเองในปัจจุบันและภายภาคหน้า
สีดำ เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
สีน้ำเงิน สีทอง เสริม เสน่ห์ ผู้ใหญ่รักเมตตาและเอ็นดู มีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา
สีม่วงเปลือกมังคุด เสริมดวงด้านความสะดวกราบรื่นทุกอย่าง
สีชมพู เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
สีฟ้า เสริมดวงให้ประสพความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
สีเขียว อำนาจ วาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาคน
สีแดง สีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

คนเกิดวันอังคาร


สีม่วงแก่ เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
สีดำ เสริมดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับ
สีบรอนซ์ สีเทา เสริมความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ
สีทอง สีแสด เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
สีน้ำตาล เสริมดวงด้านความมั่นคงในชีวิต เช่นมั่นคงเรื่อง หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หน้าที่การงาน
สีเขียว เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง
สีแดง สีชมพู เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
สีขาว สีเหลืองนวล เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน 06.01-18.00)


สีน้ำเงิน สีฟ้า เสริมดวงด้านความเคารพนับถือ ยกย่องยอมรับ
สีน้ำตาล สีทอง เสริมดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง  มีความสามารถในการควบคุมบังคับ
สีขาว สีเหลืองอ่อน เสริม ดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
สีเทา สีบรอนซ์ เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
สีดำ เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น
สีม่วงแก่ เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
สีเขียว เสริมดวงด้านเสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา
สีชมพู สีแสด เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน 18.01-06.00)


สีชมพู เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ
สีดำ เสริมดวงด้านความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
สีเทา สีบรอนซ์ เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
สีม่วงแก่ เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
สีน้ำเงิน สีฟ้า เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น
สีแดง สีน้ำตาล เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
สีส้ม สีทอง เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

คนเกิดวันพฤหัสบดี


สีขาว เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ
สีแดง เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
สีเทา สีบรอนซ์ เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น
สีฟ้า เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
สีเขียว เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
สีส้ม สีทอง เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา
สีดำ สีม่วง สีน้ำเงิน เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

คนเกิดวันศุกร์


สีเขียว เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ
สีแดง สีทอง เสริมดวงด้านความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
สีแดง สีชมพู เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
สีเหลือง เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
สีดำ เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น
สีน้ำตาล เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
สีฟ้า สีน้ำเงิน เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา
สีเทา สีบรอนซ์ สีม่วง เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

คนเกิดวันเสาร์


สีแดง เสริมดวงให้คนยอมรับเชื่อถือและไว้วางใจ
สีชมพู เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
สีน้ำเงิน สีฟ้า เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
สีเทา สีบรอนซ์ เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
สีทอง สีเหลือง เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น
สีดำ สีม่วงแก่ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา
สีเขียว สีแสด เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต