You have no items in your shopping cart.

Subtotal: ฿0.00

Jotun Essence Tough Shield

More Views

Jotun Essence Tough Shield

Availability: In stock

Jotun Essence Tough Shield...

Details

เอสเซ้นส์ ทัฟชิลด์ ปกป้องบ้านที่สวยงามของคุณจากทุกสภาวะอากาศ พร้อมคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับทาภายนอก และภายใน 

ชนิดของผลิตภัณฑ์ : สีทาภายนอก
พื้นที่ใช้งาน : ผนัง


 ทนสภาวะอากาศ
 ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
 ใช้งานง่าย
 กลบมิดดี

Jotun Essence Tough Shield

THB

฿0.00

0