You have no items in your shopping cart.

Subtotal: ฿0.00

ทีเอฟเอ 10

More Views

ทีเอฟเอ 10

Availability: In stock

TFA 10...

Details

ทีเอฟเอ 10

สีกันเพรียงประเภทขัดผิวตัวเองที่ปราศจากส่วนผสมของดีบุก (Tin Free) ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีส่วนผสมของสารให้ความคงทนและสารป้องกันการเกาะจับของตัวเพรียงอยู่ในปริมาณมาก และด้วยระบบกันเพรียง 2 ชั้นจึงป้องกันการเกาะจับของตัวเพรียงได้นานกว่า สามารถใช้งานง่ายสามารถทาทับสีกันเพรียงเก่าได้ทุกประเภท จึงเหมาะกับงานใหม่และงานซ่อมได้อย่างดี

ทินเนอร์ : CMP – 11
สีชั้นก่อนทาสีนี้ : ซิลแวกซ์ เอสคิว, ซิลแวกซ์ เอสคิว-เค, ราแวกซ์ เอซี-เอชบี, อิพิคอน อันเดอร์โค้ท, แบนนอร์ 500 อาร์, แบนนอร์ 1500 เอสแซด, อื่นๆตามที่ระบุในระบบสี

*1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 ถัง = 18.925 ลิตร

UpSell Products

ทีเอฟเอ 10

THB

฿0.00

0